صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱.۴۳ ۱.۴۲ ۱۷,۷۹۰.۹۶ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱.۲ ۱.۰۴ ۷,۶۴۴.۸۴ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۰۲ ۲.۱۵ ۱۴۷,۲۰۲.۱۹ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۳۱ ۱.۵۳ ۱۱,۶۴۰.۴۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۳۳) (۰.۴۲) (۷۰.۵۹) (۷۸.۷۱)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۴۴) (۰.۹۶) (۸۰.۱۴) (۹۷.۰۱)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۱۱) (۰.۴۳) (۳۳.۶۸) (۷۸.۸۸)
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۰.۱۸) (۰.۰۲) (۴۸.۲۲) (۸.۷۲)
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۹۸ ۱.۷۳ ۳,۴۱۵.۸۹ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۲) ۰.۳۵ (۵۱.۷۸) ۲۵۶.۹۲
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۶ ۱.۱۹ ۸۰۰.۸۵ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۰.۲۲) ۰.۱۵ (۵۵.۳۷) ۷۴.۰۳
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۱۵) ۰.۲ (۴۳.۰۲) ۱۰۷.۱۲
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۲ ۱.۲۹ ۷,۶۱۲.۱ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۵۱ (۰.۰۴) ۵۳۰.۸۳ (۱۴.۱۹)
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰