صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱.۲ ۱.۰۴ ۷,۶۴۴.۸۴ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۰۲ ۲.۱۵ ۱۴۷,۲۰۲.۱۹ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۳۱ ۱.۵۳ ۱۱,۶۴۰.۴۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۳۳) (۰.۴۲) (۷۰.۵۹) (۷۸.۷۱)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۴۴) (۰.۹۶) (۸۰.۱۴) (۹۷.۰۱)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۱۱) (۰.۴۳) (۳۳.۶۸) (۷۸.۸۸)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۰.۱۸) (۰.۰۲) (۴۸.۲۲) (۸.۷۲)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۹۸ ۱.۷۳ ۳,۴۱۵.۸۹ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۲) ۰.۳۵ (۵۱.۷۸) ۲۵۶.۹۲
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۶ ۱.۱۹ ۸۰۰.۸۵ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۰.۲۲) ۰.۱۵ (۵۵.۳۷) ۷۴.۰۳
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۱۵) ۰.۲ (۴۳.۰۲) ۱۰۷.۱۲
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۲ ۱.۲۹ ۷,۶۱۲.۱ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۵۱ (۰.۰۴) ۵۳۰.۸۳ (۱۴.۱۹)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰