صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۶۷) (۰.۸۱) (۹۱.۴) (۹۴.۹۲)
۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱.۸۳ ۲.۰۳ ۷۵,۰۸۴.۶۳ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۲۶ ۹۵.۵۵ ۱۵۷.۴۹
۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۲۱) (۲.۶۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰.۵۸ ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۳.۸۸ ۱۱۸.۲۱
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۳۳) (۳.۴۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۳۷) (۱.۹۴) (۹۹.۳۴) (۹۹.۹۲)
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱.۰۸ ۱.۲۸ ۴,۹۵۸.۱۳ ۱۰,۳۷۹.۵۸
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۱۵ ۲.۸۸ ۲۳۳,۹۲۶.۴۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۹) (۰.۴۵) (۵۰.۴۹) (۸۰.۸۵)
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۸۱) (۲.۰۱) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۴)
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۱۶۲.۴۷ ۱۲۲.۲۵
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۷۵) (۲.۱۷) (۹۹.۸۴) (۹۹.۹۷)
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۲۴ ۰.۳۶ ۱۳۶.۶۵ ۲۷۷.۳۵