صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱.۰۹ ۱.۰۹ ۵,۰۷۳.۳ ۵,۰۵۸.۶
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۲,۹۵۸.۷۸ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۱.۵۱) (۰.۹۳) (۹۹.۶۱) (۹۶.۷)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۶ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۶۱ ۰.۵۵ ۸۰۶.۵۹ ۶۳۴.۵۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۷۸ ۲.۶۱ ۲,۱۹۹,۹۲۳.۱۳ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰ ۰ ۱.۵۹ ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۹۲ ۱.۵۲ ۱۰۲,۰۶۶.۰۸ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۲۷) (۰.۴) (۶۲.۴۳) (۷۶.۵۹)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰ ۰.۰۴ (۰.۷۷) ۱۳.۹۴
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۷ ۱.۵۲ ۴۷,۳۳۰.۳۸ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۳) (۰.۴۶) (۶۶.۴۶) (۸۱.۴۴)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (۰.۰۸) ۰.۰۵ (۲۴.۵۸) ۱۹.۴۸
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۸ ۰.۸۲ ۱,۷۶۲.۰۸ ۱,۸۶۸.۹۷