صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۷۳) (۰.۹۳) (۹۳.۱۸) (۹۶.۶۶)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۱۲) (۰.۲۲) (۳۶.۶) (۵۴.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۴ ۰.۱۸ ۳۳۴.۴۳ ۹۱.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۰۵ ۲.۶۳ ۱۶۶,۰۲۵.۹۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۶۱ ۰.۸۹ ۸۳۴.۹۹ ۲,۴۵۹.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۰۴ ۰.۹۹ ۴,۳۰۰.۹۴ ۳,۵۲۱.۰۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۳۹ ۴.۳۶ ۱۸,۹۵۴,۰۰۵.۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۱۵ ۴.۴ ۸,۲۹۹,۶۳۷.۳۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۳۸ ۱.۷ ۱۵,۰۰۵.۹۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۰.۶۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۰۶) (۱.۴) (۹۷.۹۶) (۹۹.۴۲)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۷۸) (۱.۹۱) (۹۹.۸۶) (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۱۵) (۰.۴۱) (۴۱.۳۶) (۷۷.۹۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۳۹) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰