صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۲۱) (۲.۶۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰.۵۸ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۳.۸۸ ۱۱۸.۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۳۳) (۳.۴۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۳۷) (۱.۹۴) (۹۹.۳۴) (۹۹.۹۲)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱.۰۸ ۱.۲۸ ۴,۹۵۸.۱۳ ۱۰,۳۷۹.۵۸
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۱۵ ۲.۸۸ ۲۳۳,۹۲۶.۴۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۹) (۰.۴۵) (۵۰.۴۹) (۸۰.۸۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۸۱) (۲.۰۱) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۱۶۲.۴۷ ۱۲۲.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۷۵) (۲.۱۷) (۹۹.۸۴) (۹۹.۹۷)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۲۴ ۰.۳۶ ۱۳۶.۶۵ ۲۷۷.۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۶۸ ۰.۰۱ ۱,۱۰۵.۲۵ ۲.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۸۵ ۰