صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک «پیشتاز»
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" رأس ساعت 14 مورخ 17/01/1390 با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" برگزار گردید
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" رأس ساعت 14 مورخ 17/01/1390 در محل خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا ، پلاک 1، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" برگزار گردید. شرکت کنندگان از بین خود آقای هادی مهری را به عنوان رئیس جلسه، آقای حسن آذرخش را به عنوان دبیر جلسه و آقای مهدی آذرخش را به عنوان ناظر جلسه انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه با موارد زیر موافقت کردند:
1-    دوره فعالیت صندوق از تاریخ 20/02/1390 به مدت دو سال دیگر تمدید شد.
2-    موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک «پیشتاز» تعیین گردید.
3-    در بند 8-3 امید نامه صندوق، کارمزد متولی از 0.5% به 0.1% کاهش یافت.
4-    در بند 8-3 امید نامه صندوق، حق الزحمه حسابرس از 30 میلیون ریال به 60 میلیون ریال در سال افزایش یافت.

پیوست
مشاهده پیوست