اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,362
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,638
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 178,569,321,664
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,324,365
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,073,843
قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,076,252
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/28 19,324,365 19,073,843 2,409 0 103,297 0 93,935 9,362 178,569,321,664
  2 1397/01/27 19,375,588 19,124,332 2,373 0 103,297 61 93,935 9,362 179,041,995,380
  3 1397/01/26 19,520,856 19,269,139 2,514 0 103,297 0 93,874 9,423 181,573,096,323
  4 1397/01/25 19,581,515 19,328,933 2,341 0 103,297 0 93,874 9,423 182,136,539,207
  5 1397/01/24 19,581,600 19,329,019 2,341 0 103,297 0 93,874 9,423 182,137,343,695
  6 1397/01/23 19,581,687 19,329,105 2,341 5 103,297 1 93,874 9,423 182,138,158,788
  7 1397/01/22 19,581,747 19,329,059 2,342 0 103,292 9 93,873 9,419 182,060,404,574
  8 1397/01/21 19,575,953 19,322,567 2,186 11 103,292 4 93,864 9,428 182,173,162,641
  9 1397/01/20 19,661,927 19,407,132 2,222 8 103,281 10 93,860 9,421 182,834,593,584
  10 1397/01/19 19,510,426 19,257,846 2,728 9 103,273 0 93,850 9,423 181,466,685,200
  11 1397/01/18 19,583,860 19,330,002 2,632 0 103,264 0 93,850 9,414 181,972,641,455
  12 1397/01/17 19,632,665 19,378,109 2,810 0 103,264 0 93,850 9,414 182,425,521,419
  13 1397/01/16 19,633,032 19,378,476 2,809 15 103,264 0 93,850 9,414 182,428,972,107
  14 1397/01/15 19,633,403 19,378,441 2,814 0 103,249 0 93,850 9,399 182,137,969,443
  15 1397/01/14 19,626,602 19,371,382 2,720 0 103,249 0 93,850 9,399 182,071,624,017
  16 1397/01/13 19,601,126 19,346,278 2,927 0 103,249 0 93,850 9,399 181,835,671,109
  17 1397/01/12 19,601,483 19,346,635 2,927 0 103,249 0 93,850 9,399 181,839,024,424
  18 1397/01/11 19,601,841 19,346,993 2,927 0 103,249 0 93,850 9,399 181,842,385,450
  19 1397/01/10 19,602,199 19,347,351 2,927 0 103,249 0 93,850 9,399 181,845,754,185
  20 1397/01/09 19,602,558 19,347,710 2,927 51 103,249 0 93,850 9,399 181,849,130,631
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi