صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۲.۲ ۱.۸۷ ۲۷۷,۱۳۷.۳۶ ۸۵,۱۲۵.۹۴
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰.۵۹ ۰.۹۷ ۷۶۲.۱ ۳,۳۰۹.۴۹
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ (۰.۱) ۰.۲۸ (۳۱.۷۶) ۱۷۳.۴۱
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰.۴۹ ۰.۸۲ ۴۹۴.۰۷ ۱,۹۰۳.۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰.۳۳ ۰.۶۸ ۲۳۲.۸۹ ۱,۰۷۳.۷۶
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ (۰.۱۳) (۰.۰۴) (۳۸.۷۵) (۱۴.۰۵)
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۲.۱۲ ۲.۱ ۲۰۸,۶۰۵.۸۹ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۶۲ ۰.۹۹ ۸۵۰.۱۱ ۳,۵۱۷.۵۴
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ (۰.۱۵) ۰.۳۲ (۴۱.۲۸) ۲۲۰.۰۳
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۵۷ ۰.۳ ۷۰۱.۹۷ ۱۹۸.۰۲
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۸) ۰