صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۷۶ ۰.۸۳ ۱,۴۷۹.۴۳ ۱,۹۱۲.۲۶
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۲.۹۶ ۲.۶۹ ۴,۲۵۳,۲۴۵.۹۴ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱.۸۹ ۱.۹۳ ۹۳,۸۰۰.۲۱ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰.۹۸ ۰.۷۴ ۳,۴۰۶.۴۹ ۱,۳۸۱.۵۱
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۲۶ ۰.۴۵ ۱۵۹.۴ ۴۲۱.۰۱
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ (۱.۰۲) (۰.۷۲) (۹۷.۵۹) (۹۲.۷۶)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ (۰.۱۱) (۰.۰۳) (۳۲.۶۸) (۹.۰۸)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱.۹۱ ۲.۲۳ ۹۸,۲۸۷.۴۱ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ (۱.۱۸) (۰.۹۸) (۹۸.۶۸) (۹۷.۲۶)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (۱.۰۱) ۰.۰۴ (۹۷.۵۲) ۱۶.۶۲
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲.۷۲ ۲.۹۲ ۱,۷۸۸,۶۴۴.۱۸ ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۱۳۹.۱۸ ۴۱۷.۷۷
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰.۲۵ ۰.۶۳ ۱۴۵.۲۱ ۸۹۴.۱۶
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰