صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۹۲ ۱.۵۲ ۱۰۲,۰۶۶.۰۸ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۲۷) (۰.۴) (۶۲.۴۳) (۷۶.۵۹)
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰ ۰.۰۴ (۰.۷۷) ۱۳.۹۴
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۷ ۱.۵۲ ۴۷,۳۳۰.۳۸ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۳) (۰.۴۶) (۶۶.۴۶) (۸۱.۴۴)
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (۰.۰۸) ۰.۰۵ (۲۴.۵۸) ۱۹.۴۸
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۸ ۰.۸۲ ۱,۷۶۲.۰۸ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱۱) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ (۰.۱۵) (۰.۳۴) (۴۱.۹۵) (۷۱.۵۸)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱.۶۶ ۱.۹۲ ۳۹,۹۲۴.۲۷ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۲.۲ ۱.۸ ۲۸۱,۷۱۳.۸۲ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (۱.۸۱) (۲.۴۳) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۹)
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (۱.۰۲) (۱.۰۴) (۹۷.۶۲) (۹۷.۷۶)
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۳۲ ۱.۵۱ ۱۱,۷۷۵.۵۱ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۳.۰۱) ۰ (۱۰۰) ۰