صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۲) ۰.۳۵ (۵۱.۷۸) ۲۵۶.۹۲
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۶ ۱.۱۹ ۸۰۰.۸۵ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۰.۲۲) ۰.۱۵ (۵۵.۳۷) ۷۴.۰۳
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۱۵) ۰.۲ (۴۳.۰۲) ۱۰۷.۱۲
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۲ ۱.۲۹ ۷,۶۱۲.۱ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۵۱ (۰.۰۴) ۵۳۰.۸۳ (۱۴.۱۹)
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱.۰۹ ۱.۰۹ ۵,۰۷۳.۳ ۵,۰۵۸.۶
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۲,۹۵۸.۷۸ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۱.۵۱) (۰.۹۳) (۹۹.۶۱) (۹۶.۷)
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۶ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۶۱ ۰.۵۵ ۸۰۶.۵۹ ۶۳۴.۵۳
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۷۸ ۲.۶۱ ۲,۱۹۹,۹۲۳.۱۳ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰ ۰ ۱.۵۹ ۰