صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱.۴۳ ۱.۴۲ ۱۷,۷۹۰.۹۶ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۸۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱.۲ ۱.۰۴ ۷,۶۴۴.۸۴ ۴,۳۱۷.۳۱
۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۰۲ ۲.۱۵ ۱۴۷,۲۰۲.۱۹ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۳۱ ۱.۵۳ ۱۱,۶۴۰.۴۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۳۳) (۰.۴۲) (۷۰.۵۹) (۷۸.۷۱)
۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۴۴) (۰.۹۶) (۸۰.۱۴) (۹۷.۰۱)
۹۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۱۱) (۰.۴۳) (۳۳.۶۸) (۷۸.۸۸)
۹۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۰.۱۸) (۰.۰۲) (۴۸.۲۲) (۸.۷۲)
۹۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۹۸ ۱.۷۳ ۳,۴۱۵.۸۹ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۹۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۲) ۰.۳۵ (۵۱.۷۸) ۲۵۶.۹۲
۹۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۶ ۱.۱۹ ۸۰۰.۸۵ ۷,۲۹۷.۱۳
۹۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۰.۲۲) ۰.۱۵ (۵۵.۳۷) ۷۴.۰۳
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۱۵) ۰ (۴۳.۰۲) ۰