صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰.۲۱ ۳.۴۲ ۱۱۶.۷
۶۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۳۸) (۲.۷۸) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۲۴) (۰.۱۱) (۵۸.۰۸) (۳۲.۶۵)
۶۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۸۶ ۱.۱۹ ۲,۱۸۱.۸۱ ۷,۳۰۱.۴۳
۶۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۳۹ ۳۹.۸۷ ۳۱۹.۷۴
۶۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۰۸) ۰.۳۶ (۲۴.۳۳) ۲۷۶.۹۲
۷۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۱۵ (۰.۲۲) ۷۱.۴۴ (۵۴.۴۴)
۷۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۹۷ ۱.۱۴ ۳,۳۱۱.۹۴ ۶,۱۲۴.۶۳
۷۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۵۸۷.۹۳ ۳۴۲.۱۶
۷۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۹۵) (۱.۴۱) (۹۶.۹) (۹۹.۴۳)
۷۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۰.۴۴ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۱۲۹.۳۸ ۱۶۶.۶۸
۷۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۲.۷ ۴۴۷.۲
۷۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۸۷) (۰.۵۷) (۹۵.۸۲) (۸۷.۴۸)
۸۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۷۵ ۰