صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۳ ۱.۶۷ ۱۷,۷۰۶.۲۸ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۴۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۴۸ ۱۵۲.۲۷ ۴۶۸.۳۴
۴۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۴۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۹۲ ۱۲۵.۶۴
۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۱۵ ۰.۰۶ ۷۳.۱۴ ۲۲.۷۱
۴۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۱) (۰.۱۴) (۳۰.۶۸) (۳۹.۲۶)
۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۵) (۰.۴۶) (۸۳.۹۸) (۸۱.۵۶)
۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۸۳ ۰.۴۶ ۱,۹۷۹.۱۳ ۴۲۸.۲۸
۵۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۶۸ ۰.۴۲ ۱,۰۷۲.۷۴ ۳۶۶.۸۵
۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۳۱) ۰ (۶۸.۰۵) ۱.۱۸
۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۱۶ ۰.۶۱ ۷۷.۸۲ ۸۲۷
۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۴۵ ۰.۱۶ ۴۱۷.۸۷ ۸۰.۷۶
۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۲۲ ۰.۰۶ ۱۲۳.۳۲ ۲۶.۷
۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۴۶.۹۴ ۷.۳۷
۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۲۵) (۰.۲۳) (۵۹.۷۲) (۵۷.۳۲)
۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹) ۰