صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۶۲ ۰.۹۹ ۸۵۰.۱۱ ۳,۵۱۷.۵۴
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ (۰.۱۵) ۰.۳۲ (۴۱.۲۸) ۲۲۰.۰۳
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۵۷ ۰.۳ ۷۰۱.۹۷ ۱۹۸.۰۲
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱.۴ ۱.۵۷ ۱۵,۹۱۳ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۱۹۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۲.۲ ۱.۹۶ ۲۸۰,۱۵۵.۴۱ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۱۹۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۴۷ ۰.۸۲ ۴۶۱.۹۳ ۱,۸۴۶.۸۲
۱۹۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱.۳۴ ۱.۱۹ ۱۲,۸۲۸.۳۱ ۷,۳۵۴.۰۹
۱۹۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱.۳ ۰.۷۲ ۱۱,۰۴۷.۸۶ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۹۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۶۸ ۰.۳۲ ۱,۱۰۵.۴۲ ۲۲۲.۷۶
۱۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲.۳۸ ۱.۷۶ ۵۴۰,۳۷۴.۳ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۱۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱.۴۵ ۰.۹ ۱۹,۱۳۷.۴۷ ۲,۵۰۸.۸۴
۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۸۷.۲۳ ۴۹.۸۱
۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰