صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۱۶ (۰.۱۶) ۸۲.۲۶ (۴۳.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۱۷ ۰.۰۱ ۸۳.۵۵ ۲.۰۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۲) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۳ ۱.۶۷ ۱۷,۷۰۶.۲۸ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۴۸ ۱۵۲.۲۷ ۴۶۸.۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۹۲ ۱۲۵.۶۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۱۵ ۰.۰۶ ۷۳.۱۴ ۲۲.۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۱) (۰.۱۴) (۳۰.۶۸) (۳۹.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۵) (۰.۴۶) (۸۳.۹۸) (۸۱.۵۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۸۳ ۰.۴۶ ۱,۹۷۹.۱۳ ۴۲۸.۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۶۸ ۰.۴۲ ۱,۰۷۲.۷۴ ۳۶۶.۸۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۳۱) ۰ (۶۸.۰۵) ۱.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۱۶ ۰.۶۱ ۷۷.۸۲ ۸۲۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۴۵ ۰ ۴۱۷.۸۷ ۰