صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ ۲,۷۷۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۸ ۰ % ۱۷,۰۵۷- ۰ % ۲,۷۱۷ ۰ %
۴۱۱۲ ۱۳۸۷/۰۲/۲۷ ۱,۰۲۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۷- ۰ % ۱,۰۲۸ ۰ %
۴۱۱۳ ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ۱,۰۲۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۷- ۰ % ۱,۰۲۸ ۰ %
۴۱۱۴ ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ۱,۰۲۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۷- ۰ % ۱,۰۲۸ ۰ %
۴۱۱۵ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %