صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 141,049,012,972
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی 9,557
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,443 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,908,285
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,741,519
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,758,712
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود