صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
108,107,350,817
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,061
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,939 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,577,583
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,411,159
تاریخ محاسبه NAV: 1394/11/19 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,411,159
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود