صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
90,698,198,995
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 7,988
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,012 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,497,916
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,354,306
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,354,306
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود