صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید 99,529,480,133
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,391
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,609 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,021,702
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1387/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,861,456
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/27‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,861,456
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود