صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 142,494,360,724
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی 9,436
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,564 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,255,624
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,121,636
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,101,140
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود