صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید 104,032,121,796
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 9,242
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,758 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,399,095
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1387/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,256,451
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/01/27‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,256,451
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود