صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 134,975,349,379
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی 8,720
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,280 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,636,652
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,504,379
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,478,824
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود